FANDOM


Wydarzenia[edytuj]Edytuj

  • Wojna prusko-francuska.
  • Wojna rosyjsko-turecka, uzyskanie niepodległości przez Bułgarię, Serbię i Rumunię.
  • Upadek Komuny Paryskiej.
  • Proklamowanie Cesarstwa Niemieckiego, Wilhelm I Hohenzollern cesarzem Niemiec.
  • Zakończył się Sobór watykański I.
  • Bitwa nad Little Big Horn.
  • Pierwsza wystawa impresjonistów w Paryżu.
  • Alexander Graham Bell opatentował telefon.
  • Thomas Alva Edison opatentował żarówkę.